O czym pisała prasa jarosławska sprzed lat: Wyrok w procesie „Książę Witold Czartoryski kontra dr H. Wilczyński’

Rozpoczynamy nowy cykl wybranych wydarzeń, przedstawiając mroczne historie, jakie miały miejsce w Jarosławiu i okolicy w okresie międzywojennym, z zachowaną pisownią z tamtego okresu. Ukazały się one w gazetach, wydawanych w Jarosławiu, takich jak: „Gazeta Jarosławska”, „Expres Jarosławski”, „Głos Jarosławski i   „Tygodnik Jarosławski”.

 

Dnia 28-go grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w procesie byłego administratora „Fundacji Zakłady Kórnickie” dra H. Wilczyńskiego oskarżonego przez księcia Witolda Czartoryskiego z Pełkiń o zniesławienie.

Władysław Hrabia Zamoyski, zmarły w r. 1924 z dużego swojego majątku stworzył fundację pod nazwą „Zakłady Kórnickie”, dr Wilczyński był administratorem Fundacji. Fundator zamianował Ks. W. Czartoryskiego i H. Jana Zamoyskiego jako egzekutorów swojego testamentu. Pierwszym prezesem zarządu był Ks. W. Czartoryski. Zarząd postanowił zwolnić z posady administratora,   p. Wilczyńskiego. Wówczas dr Wilczyński w dwóch broszurach postawił poważne zarzuty Ks. W. Czartoryskiemu, iż stojąc na czele Fundacji, ze szkodą dla niej faworyzował interesy własne i swych krewnych. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdził, że zarzuty postawione Ks. W. Czartoryskiemu w całej rozciągłości są niesłuszne. Jednocześnie uniewinnił dra H. Wilczyńskiego, dopuszczając możliwość działania w dobrej wierze.

„Gazeta Jarosławska” 15 stycznia 1933 nr 2 str. 4

 

Jerzy Czechowicz

Fot. pbc.rzeszow.pl