Nowy projekt w Cieszacinie Wielkim

W Cieszacinie Wielkim powstał rozwojowy projekt sportowy, który ma dawać przykład nowej formy pomocy lokalnym klubom sportowym.


Socios Iskra jest stowarzyszeniem mającym na celu organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, charytatywnych oraz ma wspierać w działaniach klub sportowy Iskra Cieszacin Wielki. Grupa 16 osób na walnym zebraniu założycielskim ustaliła cele i pomysły swoich działań.