Nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 10 tys. zł w Bukowinie powstał nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna.

 

Projekt pn. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej” w Bukowinie został wsparty środkami budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

W ramach projektu zostały zakupione, a następnie zamontowane urządzenia placu zabaw tj. sześciokąt liniowy, drabinka pozioma i karuzela tarczowa. W ramach siłowni zewnętrznej powstał wyciąg, krzesło, orbitrek i wioślarz.

Realizacja projektu jest doskonałym uzupełnieniem powstałego w ubiegłym roku małego boiska do gier. Zwiększy ona ofertę spędzania wolnego czasu, oraz przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców.

   Mieszkańcy Bukowiny wykazali się kreatywnością i chęcią działania w czasie realizacji projektu.

– Od samego początku pomagali przy pracach – mówi Stanisław Gonciarz, wójt gminy Laszki.

Wspólna realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu świadomości mieszkańców i większego zainteresowania sprawami wsi. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 24 tys. zł, z czego 10 tys. zł pokryło dofinansowanie.

 

EK, fot. org.