Wóz na drewnianych kołach do przewozu beczki na wodę, XX w., fot. H. Górecki. Zbiory Muzeum Pożarnictwa

Nowy eksponat

Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku wzbogaciło się o wóz na drewnianych kołach o zaprzęgu konnym do przewozu beczki z wodą do gaszenia pożaru.

 

Wóz został wykonany w Zakładzie Kowalskim Karola Benbenka w Przeworsku, który posiada ponad 100 letnią tradycję. Drewniana beczka na wodę o długości 3 m i pojemności ok. 500 litów wody, która została zamontowana na wozie, znajdowała się w zbiorach Muzeum i pochodzi z 1922 r. Wykonał ją zapewne miejscowy rzemieślnik nazywany bednarzem, z drewnianych dębowych klepek, spiętych metalowymi obręczami z taśmy zwanej bednarką. Tego typu beczki były dawniej podstawowym sprzętem na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu przeworskiego. Ochotnicza Straż Pożarna z Przeworska takimi właśnie beczkami dowoziła wodę z rzeki Mleczki podczas wybuchu wielkiego pożaru w Przeworsku w środku nocy z 25 na 26 kwietnia 1930 r.

DP