Nowy dyrektor Muzeum

W piątek, 11 września, stanowisko Dyrektora Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo – Parkowego objął Łukasz Mróz, dotychczasowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

 

Łukasz Mróz ma stopień doktora Nauk o Ziemi, specjalność geografia religii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Przez trzy lata był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Jest wykładowcą i nauczycielem akademickim, specjalistą w zakresie turystyki religijnej, szlaków kulturowych i geografii pielgrzymek. Nowy dyrektor to także autor i redaktor monografii oraz licznych publikacji naukowych. Sekretarz i członek komitetu organizacyjnego wielu konferencji międzynarodowych oraz sympozjów naukowych. Uczestnik licznych projektów badawczych i naukowych. Za działalność popularyzatorską i wolontariacką odznaczony medalem „Zasłużony dla miasta Przeworska – Ratusz 2013”. Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Prezes Bractwa św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. Organizator projektów sportowo-historycznych i kulturalnych.

Łukasz Mróz objął stanowisko dyrektora po tym, kiedy poprzedni dyrektor Tomasz Syk został radnym i zrezygnował z pełnionej funkcji. Stanowisko było nieobsadzone przez dłuższy czas, a obowiązki dyrektora pełniła Katarzyna Ignas.

DP/fot. Powiat Przeworski