Nowy burmistrz z absolutorium

Podczas III sesji Rady Miejskiej w Sieniawie radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Witoldowi Mrozkowi.

 

Rada Miejska w Sieniawie jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Sieniawa za 2023 rok. W obradach udział wzięło 14 radnych, a poprowadził je przewodniczący Zbigniew Zwoliński. Streszczenie raportu o stanie Miasta i Gminy Sieniawa zaprezentowała sekretarz MiG Sieniawa Barbara Matyja. Poinformowała o najważniejszych inwestycjach, stanie edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy gospodarce odpadami. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Zwoliński zaznaczył, że raport stanowi ocenę działalności burmistrza przez Radę, ale należy podkreślić, że przez wydłużenie kadencji doszło do nietypowej sytuacji, kiedy Rada ocenia nowo wybranego Burmistrza na podstawie sposobu zarządzania przez jego poprzednika. Taka sama specyficzna sytuacja jest w przypadku udzielania burmistrzowi absolutorium. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Miasta i Gminy Sieniawa za 2023 r. jednogłośnie, 14 głosami „za” podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

 

DP/UMiG Sieniawa