Nowoczesna oczyszczalnia ścieków już działa

Radymno: Oczyszczalnia ścieków w Świętem przeszła pozytywnie rozruch technologiczny i już została włączona do systemu kanalizacji. Będzie obsługiwać mieszkańców aglomeracji Święte. W jej skład wchodzą: Święte, Sośnica, Skołoszów, Ostrów, Zamojsce, Zabłotce, Łazy, Duńkowice, Piaski, Michałówka, Grabowiec, Nienowice i Sośnica Brzeg. To trzy czwarte Gminy Radymno.

 

Budowa nowej oczyszczalni wraz z modernizacją i przebudową istniejących zbiorników funkcjonującej wcześniej kosztowała około 17,5 mln zł. 8,5 mln zł pokryła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 7 mln zł pochodziło z budżetu Gminy Radymno, a brakujące 2 mln zł pokryła nisko oprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 1,1 tysiąca metrów sześciennych na dobę. – To w zupełności wystarczy na potrzeby mieszkańców aglomeracji Święte. Jest też spory zapas. Nie będzie problemów z odbiorem ścieków od nowych mieszkańców, czy powstających firm – zapewnia Adam Lisańczuk, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno.

Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar (po prawej) z prezesem PKGR Adamem Lisańczukiem na końcowym odcinku oczyszczalni.

Wypływa czysta woda

Ścieki przechodzą dwa etapy oczyszczania. Pierwszy etap to oczyszczanie mechaniczne polegające na wyłapaniu zanieczyszczeń stałych. Potem trafiają do strefy oczyszczania biologicznego. Przechodzą przez kilka potężnych zbiorników, w których poddawane są kolejnym etapom czyszczenia. Z ostatniego zbiornika wypływa czysta woda. – Widać, że rozwijają się w niej glony. To świadczy, że wszystkie szkodliwe zanieczyszczenia zostały usunięte – wyjaśnia A. Lisańczuk. Woda odprowadzana jest do płynącego w sąsiedztwie potoku i trafia do Sanu. – Jest też wykorzystywana do pracy oczyszczalni. Dzięki temu nie musimy korzystać z wodociągu. To obniża koszty. Kolejnym elementem skierowanym na ekologię i obniżenie opłat za ścieki jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW zabezpieczająca w zupełności potrzeby oczyszczalni. Staramy się również, by jej praca była jak najmniej uciążliwa dla pracowników i mieszkających w pobliżu. Dlatego zamontowaliśmy tzw. neutralizator powietrza złowonnego, czyli nieprzyjemnych zapachów towarzyszących ściekom. Zbiera on nasączone fetorem powietrze i biologicznie oczyszcza – opisuje Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno. – Mimo tych oszczędności w procesie oczyszczania gmina dopłaca do gospodarki ściekowej tak, by utrzymać opłaty od mieszkańców na w miarę niskim poziomie. Za to dostawy wody z naszych wodociągów są najtańsze w szeroko pojętym regionie – dodaje wójt.

Bogdan Szylar i Adam Lisańczuk przy instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW.

Stare zbiorniki będą rezerwą

Zbiorniki o pojemności 450 metrów sześciennych z działającej wcześniej oczyszczalni są remontowane. Prace wykonuje czeska firma, która je montowała. Wymieniane są skorodowane blachy. – Będą służyć jako zbiornik retencyjny gromadzący nadmiar wody przy nawalnych opadach albo roztopach – wyjaśnia prezes PKGR. Przebudowa objęła także zaplecze techniczno-socjalne stwarzając obsłudze oczyszczalni dobre warunki pracy.

Bogdan Szylar z pracownikami oczyszczalni w pomieszczeniu sterowania.

Kanalizacja, to kolejne wyzwanie

Budowa oczyszczalni zbiega się z dokończeniem kanalizacji Skołoszowa. Wartość prowadzonych prac wynosi 7,5 mln zł. W tym 4,5 mln pochodzi z dofinansowania z RPO. Po zakończeniu miejscowość będzie całkowicie skanalizowana. – Dużym wyzwaniem jest skanalizowanie całej gminy. Wodociąg mamy już wszędzie, a sieć kanalizacyjną tylko w połowie gminy. Nasze położenie podraża koszty, ponieważ gmina jest równinna, a to powoduje konieczność budowy przepompowni. Przecinający ją San też jest barierą dokładającą kolejnych wydatków. Z roku na rok jest coraz lepiej. Myślę, że poradzimy sobie z tym problemem w miarę szybko. Tak jak poradziliśmy sobie z oczyszczalnią – zapewnia B. Szylar.

TP