Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia

W czwartek, 9 marca, Wójt Gminy Przeworsk wręczył zaświadczenia sołtysom, którzy będą pełnili swoją funkcję przez najbliższą kadencję.

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu, a zaświadczenia wręczał wójt Gminy Przeworsk, Daniel Krawiec. Sołtysami przez najbliższą kadencję będą: w Chałupkach – Lucyna Giża, w Gorliczynie – Tomasz Jędrzejec, w Grzęsce – Zbigniew Kiszka, w Gwizdaju – Katarzyna Ochyra, w Mirocinie – Mieczysław Jedynak, w Nowosielcach – Marcin Wilk, w Rozborzu – Mieczysław Chlebuś, w Studzianie – Antoni Żyła, w Świętoniowej – Adam Czech, w Ujeznej – Barbara Szczygieł, w Urzejowicach – Stanisław Pieniążek.

Wydarzenie było również okazją, by podziękować sołtysom, którzy swoją funkcję pełnili w ubiegłej kadencji.

DP/UG Przeworsk