Nowi funkcjonariusze w jarosławskiej komendzie

W piątek, w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Młodzi policjanci odebrali również legitymacje służbowe i odznaki.

 

Nowych policjantów przywitał nadkom. Ryszard Tyka, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Wskazał, jak ważny jest etos i powaga służby policjanta. Podziękował także rodzinom oraz bliskim funkcjonariuszy, za okazane im dotychczas wsparcie. Na zakończenie komendant życzył nowym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu awansów.

Młodzi policjanci już wkrótce wyjadą do jednej z policyjnych szkół, by odbyć tam szkolenie podstawowe. Po powrocie zasilą szeregi jarosławskiej komendy.

EK/KPP