Nowego wójta Wiązownicy poznamy przed świętami

Z naszych, potwierdzonych już informacji, wynika że o mandat wójta powalczy sześciu kandydatów. Wszyscy są mieszkańcami gminy i mają za sobą doświadczenia samorządowe.

 

Będą startować z własnych komitetów wyborczych nie związanych, przynajmniej oficjalnie, z partiami politycznymi. W wyborczych szrankach zmierzą się Maria Tabin Matusz, Marian Fedor, Bogusław Gilarski, Dariusz Rożek, Krzysztof Strent, oraz Bogdan Zarzecki. Andrzej Wysocki, który rozważał start w wyborach, zrezygnował z ubiegania się o fotel wójta Wiązownicy.

 

Potwierdziły się już nasze przypuszczenia co do daty przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wybory odbędą się w niedzielę 5 grudnia b.r. Uprawnionych do głosowania, według stanu na 31 grudnia 2020 r., jest 11 860 osób. Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, druga odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 19 grudnia.

 

Kalendarz wyborczy

Razem z wyznaczeniem daty wyborów został rozpisany kalendarz wyborczy z datami określającymi termin wykonania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania. Gminna komisja wyborcza ma zostać powołana do 3 listopada. Do niej będą zgłaszani kandydaci na wójta. Komitety wyborcze, które powinny utworzyć się do 29 października, mają na to czas do godz. 24, 12 listopada. Publiczne ogłoszenie informacji o ubiegających się o mandat wójta musi pojawić się do 22 listopada. Od tego dnia kalendarz przewiduje rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Kampania wyborcza kończy się 3 grudnia o godz. 24. Głosowanie odbędzie się 5 grudnia w godz. 7 – 21.

Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji oraz komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Wybory odbędą się bezpośrednio w lokalach obwodowych komisji wyborczych. Z komunikatu Komisarza Wyborczego w Przemyślu wynika, że wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 22 listopada 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 30 listopada 2021 r. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Wiązownica do dnia 26 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej przemyskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

erka