Nowe stroje dla Grzęszczan i Studzienczanek

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zakończył realizację zadania „Na Stroje – zakup przeworskich strojów ludowych”, którego głównym celem było wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez kultywowanie przeworskich tradycji ludowych.
Projekt w swoich założeniach miał również przekazanie dzieciom i młodzieży elementów dziedzictwa kulturowego przez starsze pokolenie, zachowanie rodzimej spuścizny regionalnej, a także stworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Realizacja zadania umożliwiła zakup nowych strojów dla dzieci i młodzieży z Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana. Zgodnie z założeniami projektu prace rozpoczęto od tzw. Kwerendy. Po konsultacjach etnograficznych z Katarzyną Ignas w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy przygotowano projekt strojów ludowych regionu przeworskiego. Nowe stroje zostały wykonane z zachowaniem charakterystycznych dla naszego regionu wzorów. Zakupiono 30 kompletów regionalnych strojów przeworskich. A w tym gorsety, bluzki, spódnice, fartuchy, korale oraz buty. Stroje zostały wiernie odwzorowane na tradycyjnych strojach ludowych regionu znajdujących się w zbiorach przeworskiego muzeum. Gorsety uszyto wzorując się na oryginalnych noszonych kiedyś w Grzęsce i Studzianie, przechowywanych pieczołowicie jako pamiątki rodzinne przez Ewę Głąb ze Studziana oraz Justynę Solarz z Grzęski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Dzięki temu udało się odtworzyć strój ludowy, jaki noszono w naszym regionie.

W ramach zadania odbyła się również lekcja regionalna w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w trakcie której uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak wytwarzano płótno oraz jak wyglądała dawna wiejska moda, zwyczaje i obrzędy. Lekcja w sposób ciekawy i przystępny wprowadziła dzieci w świat regionalnego wzornictwa. Uczestnicy zapoznali się z dawnym strojem ludowym, charakterystycznymi materiałami i haftem. Dodatkową niespodzianką dla dzieci była sesja fotograficzna w ludowych strojach w scenerii Parku Etnograficznego.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Kwota otrzymanego dofinansowania zadania to 52 000 zł. – Bardzo cieszymy się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Zakupione stroje przyczynią się do krzewienia kultury przeworskiej oraz promocji naszej gminy – podkreśla Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Nowe stroje sprawiły, że zespoły będą bardziej rozpoznawalne, a ich członkowie bardziej będą się z nimi utożsamiać. Nasze zespoły występują ze swoim ludowym repertuarem uświetniając wiele wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, powiatu czy województwa. Zakupione stroje zostaną zaprezentowane już niebawem podczas II Przeglądu Folklorystycznego „Cecyliada”.

TP