Niepodległa w pieśni

GMINA PRZEWORSK: Tegoroczny, jubileuszowy V Przegląd „Pieśni Patriotyczne”, już za nami. Czas na jego podsumowanie.

 

Doroczny Przegląd, który miał na celu popularyzację pieśni patriotycznej wśród dzieci młodzieży, kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, a tym samym uczczenie odzyskania niepodległości przez Polskę, w tym roku z uwagi na panującą pandemię przybrał formę on-line.

Wzięli w nim udział soliści, dziecięce i młodzieżowe chóry oraz zespoły wokalne. Na stronach internetowych Gminy Przeworsk oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku zaprezentowanych zostało 30 utworów patriotycznych, w których wykonanie zaangażowało się blisko 70 młodych artystów. Każdy z prezentowanych utworów ma swoją historię, ściśle powiązaną z dziejami Polski.

Nagrodę Publiczności zdobył Zespół Wokalny „Forte”, który wykonał utwór „Zrozumiesz wszystko”. Zespół w składzie: Justyna Jedynak, Magdalena Jedynak, Marta Mroczka

i Aleksandra Piątek reprezentował Szkołę Podstawową w Mirocinie.

Organizatorzy przeglądu podkreślali dbałość zarówno o muzyczne aspekty występu, jak i   patriotyczne stroje i inne akcenty zawarte w wykonaniach.

V Przegląd „Pieśni Patriotyczne” zorganizowany został przez wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Parafię pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, Szkołę Podstawową w Nowosielcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej.

 

DP/fot. GOK Przeworsk