Nie dla odwołania dyrektora COM

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego zwołanej w środę, 23 lutego starosta jarosławski Stanisław Kłopot, w imieniu Zarządu Powiatu, odrzucił możliwość odwołania dyrektora Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Taki wniosek został zgłoszony na poprzednim posiedzeniu rady.

 

Radni zajmowali się głownie inwestycjami drogowymi, w których głównym punktem był remont pond dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik. Na poprawę tej drogi pozyskano 1,5 miliona złotych. Pieniądze przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki, a pochodzą one z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej Kolejne decyzje radnych w tym temacie związane były z realizacją inwestycji na drogach powiatowych: Jarosław – Wietlin – Łazy; Lubaczów – Laszki – Duńkowice oraz Kidałowice – Morawsko. Mowa o 14,7 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i stosownym zakwalifikowaniu tych pieniędzy do odpowiednich pozycji budżetowych Powiatu Jarosławskiego.

Radni przyjęli też zwiększenie budżetu o ponad 200 tys. złotych. Te pieniądze trafiły do powiatu w związku umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i realizacją przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu „Mobilność edukacyjna” w ramach programu Erasmus+. W planie sesji było też podjęcie decyzji o likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu ze względu na brak uczniów, ale ten punkt sesji został zdjęty z porządku obrad.

Wśród pozostałych decyzji podjętych podczas sesji była także m.in. uchwała w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. Radni uznali także za bezzasadną skargę złożoną na działania dyrektora DPS w Moszczanach, zapoznali się ze sprawozdaniem dotyczącym średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

erka