Nawet kawałka chodnika i ani jednej lampy

Mieszkańcy ulicy Pod Chałupkami od wielu lat zabiegają o budowę chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Wszystko wskazuje jednak na to, że zmuszeni będą jeszcze poczekać.

 

– Cóż my jesteśmy winni, że na naszej ulicy nie ma kawałka chodnika – pytają mieszkańcy ul. Pod Chałupkami. – Z powodu braku chodnika ludzie zmuszeni są iść drogą przeznaczoną dla samochodów, albo korzystać z pobocza, które po deszczach zamienia się w błoto. Kiedy nadjeżdża samochód trzeba uciekać na trawę. Jednak sytuacja staje się szczególnie niebezpieczna gdy robi się ciemno, ponieważ droga jest dodatkowo nieoświetlona – skarży się pani Janina.

Sprawę doskonale zna Robert Mądry, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku, który przyznaje, że budowa chodnika na wskazanej ulicy jest jak najbardziej zasadna. Wyjaśnia jednak, że przyjęta w Starostwie polityka prowadzenia inwestycji między innymi w ciągi piesze, ukierunkowana jest na współudział finansowy z lokalnymi samorządami.

– Gospodarze terenu najlepiej orientują się w najpilniej potrzebnych inwestycjach. Na chwilę obecną, miasto nie przewiduje lokowania środków w budowie tego chodnika – wyjaśnia R. Mądry.

Zapytanie w tej sprawie skierowaliśmy także do Urzędu Miasta Przeworska. Okazuje się że, Gmina Miejska Przeworsk ma w planach wykonanie brakującego oświetlenia w rejonie nieogrodzonego cmentarza, na którym kiedyś chowano zmarłych na cholerę, położonego przy ul. Pod Chałupkami.

– Z uwagi na fakt, iż istniejąca sieć energetyczna nie jest własnością miasta, planowane jest zastosowanie urządzeń energetycznych hybrydowych wiatrowo-solarnych lub tylko solarnych. Kwestia budowy nowego oświetlenia na głównej drodze powiatowej ul. Pod Chałupkami, pozostaje w sferze zamierzeń koncepcyjnych z uwagi na konieczność kontynuacji budowy brakującego chodnika wzdłuż istniejących zabudowań ul. Gen. Chruściela i ul. Pod Chałupkami oraz uregulowania odpływu powierzchniowych wód opadowych. Obecnie tutejszy urząd nie posiada informacji od Zarządu Dróg Powiatowych w Przeworsku w powyższej kwestii, dlatego nie jesteśmy w stanie ocenić czy kontynuacja budowy chodników i odwodnienia nie będzie kolidować z ewentualnym umieszczeniem urządzeń energetycznych w pasie drogowym – wyjaśnia Wojciech Superson, zastępca Burmistrza Miasta Przeworska.

Mieszkańcy tego rejonu mają jednak nadzieję, że władze dojdą do jakiegoś porozumienia i wkrótce zostaną podjęte jakieś decyzje, które poprawią ich bezpieczeństwo.

 

EK