Nakręceni na pomaganie

W kolejnych miejscach naszych powiatów powstają miejsca, gdzie zbierając nakrętki, można pomóc potrzebującym.

 

Akcja „Wkręć się w pomaganie” została zapoczątkowana już kilka lat temu na terenie jarosławskiej Uczelni dzięki panu Maciejowi Stecko, studentowi informatyki poprzez zbieranie nakrętek do specjalnych  pudełek. Wiceprzewodnicząca Uczelnianego Samorządu Studenckiego Aleksandra Rybak postanowiła kontynuować tą inicjatywę z pomocą Eweliny Kowal (spoza Uczelni).

Aleksandra Rybak.

Dzięki świetnej organizacji oraz determinacji pani Aleksandry w piątek, 12 marca, na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu stanęło czerwone serduszko na nakrętki. Nakrętki są zbierane dla dwóch chłopców: Sebastiana i Fabiana Bartman, którzy cierpią na dziecięce porażenie mózgowe. Pani Aleksandra wykazała się świetną inicjatywą oraz dobrym sercem, aby pomóc chorym dzieciom. Do serduszka można wrzucać wszystkie rodzaje nakrętek. Z reguły są to nakrętki po napojach, mleku, kawie czy po produktach spożywczych. Mogą to być również zakrętki po chemii gospodarczej – po płynach, czy szamponach.

 

Chałupki

Z inicjatywy działaczy narodowych z Przeworska stowarzyszenia „Miłość & Honor Lokalny Patriotyzm” oraz stowarzyszenia charytatywnego „Czynimy Radość Pomagając” 11 marca tuż przed Szkołą Podstawową im. św. Jana Pawła II w Chałupkach ustawiono pierwszy pojemnik na plastikowe nakrętki.

Internetowa zrzutka na portalu „pomagam.pl” pod pierwszą nazwą „Serce dla Przeworska” rozpoczęła się w połowie stycznia br. W międzyczasie z inicjatywy władz miasta „serduszko” stanęło przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku, więc za zgodą wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, zbiórka internetowa została skierowana dla mieszkańców okolicznej wsi. Jak wspominają inicjatorzy akcji, dzieci wraz z dyrekcją i nauczycielami dosłownie w pięć minut zapełnili cały pojemnik nakrętkami, które zostaną przekazane na leczenie i dalszą rehabilitację Kubusia z Rączyny.

 

Gorliczyna

Jak informuje sołtys Gorliczyny, Tomasz Jędrzejec, w miejscowości do początku marca udało się zebrać pięć worków nakrętek. Warto zwrócić uwagę na oryginalny kształt pojemnika, do którego zbierane są nakrętki. W Gorliczynie nie jest to serce, ale diament.

 

Opr. DP/fot. org.