W marcu do Hali Kijowskiej przyjeżdżały tłumy uchodźców. Dziś są tam pustki.

Największy punkt recepcyjny zakończył działanie

Punkt recepcyjny w Hali Kijowskiej w Młynach w gminie Radymno już nie przyjmuje uchodźców z Ukrainy. Został zlikwidowany, ponieważ do Polski przyjeżdżają tylko nieliczni uciekający przed wojną. Był największym w naszym regionie punktem, w którym przebywało nawet kilka tysięcy osób. Udzielano im tam pomocy i kierowano do miejsc, w których mogli zatrzymać się na dłużej.

 

Organizacją punktów recepcyjnych zajmują się służby wojewody. Na początku wojny w gminie Radymno działały aż cztery takie miejsca. Były zapełnione uchodźcami. Główną rolę pełnił punkt w Hali Kijowskiej mogący pomieścić tysiące osób. W miarę, jak liczba uciekających przed grozą wojny malała, zabezpieczenie dużej ilości miejsc było niepotrzebne.

W pierwszej kolejności zamknięto punkt w Piaskach i Chotyńcu. Potem wygaszono także punkt w Korczowej. Likwidacja miejsca dla uchodźców w Chotyńcu wywołała uwagi skierowane do Wójta Gminy Radymno. Zarzucano mu, że zamknął punkt zapewniający schronienie uciekającym przed wojną Ukraińcom. Bogdan Szylar, wójt gminy Radymno tłumaczył wtedy, że rolą punktów recepcyjnych było udzielenie schronienia Ukraińcom po przekroczeniu granicy. Nie były to miejsca przygotowane na dłuższy pobyt, bo całe województwo traktowane jest jako przejściowe. Możliwości zamieszkania na dłużej spoczywają na innych regionach kraju. Wójt zaznaczał, że w Chotyńcu zatrzymywało się więcej osób wracających na Ukrainę niż uciekających przed wojną. Przypominał też, że

punkty recepcyjne zostały utworzone na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim odpowiedzialnym za działania związane z przyjmowanie i relokacją uchodźców w naszym województwie. W Chotyńcu miał działać do 23 marca. Już poza umową termin został wydłużony do 26 kwietnia. – Przy znikomej ilości uciekających z Ukrainy i działających innych punktach nie było sensu utrzymywać kolejnego – podkreślał wójt.

Główną rolę pełniła Hala Kijowska nadzorowana bezpośrednio przez służby wojewody. Znaczny spadek liczby uchodźców spowodował, że hala także została zamknięta, jako punkt recepcyjny.

Obecnie na Podkarpaciu działają trzy punkty recepcyjne. Hala sportowa w Medyce i dworzec PKP w Przemyślu znajdują się w powiecie przemyskim. W powiecie jarosławskim miejscem przeznaczonym do przyjmowania uchodźców jest ponownie uruchomiony punkt recepcyjny utworzony w Świetlicy Wiejskiej w Korczowej.

erka