Najlepsi uczniowie nagrodzeni

W środę, 19 czerwca, odbyło się miejskie zakończenie roku szkolnego. Tego dnia 45 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, odebrało nagrody i wyróżnienia.

 

Podczas uroczystego miejskiego zakończenia roku szkolnego nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie jarosławskich szkół podstawowych, ich rodzice oraz nauczyciele. Nagrody wręczał burmistrz Marcin Nazarewicz wraz z zastępcą Patrycją Lachnik oraz przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Kozakiem. Laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych wyróżnienia wręczyła ponadto Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. W wydarzeniu uczestniczyli także: starosta Powiatu Jarosławkiego Kamil Dziukiewicz, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Marta Kurpiel, przewodnicząca Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Jadwiga Piątek, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu Andrzej Mamak, a także dyrektorzy, nauczyciele szkół oraz rodzice nagrodzonych.

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.

DP/UM Jarosław