Muzeum Pożarnictwa ma 50 lat

W sobotę, 8 czerwca, przeworskie Muzeum Pożarnictwa świętowało okrągły jubileusz. Dokładnie 50 lat temu, 8 czerwca 1974 r., muzeum powstało z prywatnych zbiorów Leona Trybalskiego, który całe swoje życie poświęcił na gromadzenie i kolekcjonowanie sprzętu strażackiego, by następnie przekazać je lokalnej społeczności.

 

Podczas części oficjalnej, po przywitaniu przez dyrektora Muzeum Łukasza Mroza, głos zabrali i złożyli gratulacje m.in.: poseł na Sejm Anna Schmidt, wicewojewoda podkarpacki – Tomasz Lorenc, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, starosta przeworski Dariusz Łapa oraz przedstawiciele rodziny śp. Leona Trybalskiego. Następnie członkowie Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Przemyślu Witold Kazienko, prezes honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Przeworsku Wiesław Kubicki oraz burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło wręczyli Odznakę Honorową „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” przyznaną dla Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

W interesujący sposób historię muzeum przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił adiunkt muzealny Wojciech Kruk. Jej uzupełnieniem było zwiedzanie ekspozycji pożarniczej oraz wystawy w Galerii Magnez pn. „50 lat Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku 1974-2024”. Uroczystość uświetniła najstarsza orkiestra dęta w powiecie przeworskim – Orkiestra Strażacka z Łopuszki Wielkiej z dyrygentem Andrzejem Osmykiem.

Podczas jubileuszu dyrektor Muzeum Łukasz Mróz podziękował wszystkim, którzy przez te 50 lat mieli choćby najmniejszy wkład w dzieło tworzenia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym ważnym dla nas dniu: rodzinie śp. Leona Trybalskiego, władzom państwowym, wojewódzkim i samorządowym, przedstawicielom państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej, dyrektorom instytucji kultury i jednostek organizacyjnych z terenu powiatu przeworskiego oraz przedstawicielom muzeów pożarniczych w Polsce z Mysłowic, Kotunia, Alwerni i Oseredka – mówił podczas jubileuszu dyrektor Muzeum.

Niech ten złoty jubileusz będzie dowodem na to, że pamięć o Leonie Trybalskim jest ciągle żywa. Jako pracownicy zapewniamy, że będziemy pielęgnować, powiększać i dbać o tą spuściznę śp. Leona jaką jest imponująca i regionalna kolekcja pożarnicza na skalę Polski, obrazująca historię pożarnictwa i straży pożarnych od początków ich istnienia tj. połowy XIX wieku do czasów współczesnych – zapewnił Wojciech Kruk z Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku.

DP/Muzeum w Przeworsku