Można zgłaszać kandydatów do nagrody Burmistrza

Urząd Miasta Jarosławia zachęca do zgłaszania kandydatur do Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia.

 

Tegoroczna gala wręczenia nagrody planowana jest podczas Wielkiego Jarmarku Jarosławskiego, który odbędzie się pod koniec sierpnia. W tej edycji przyznane zostaną trzy główne nagrody (Jarosław 2020, 2021, 2022). Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz.

Wniosek o przyznanie nagrody oraz regulamin przyznawania nagrody znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia. Wnioski w wersji papierowej można otrzymać w Centrum Kultury i Promocji (ul. Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. ks. Jakuba Makary 1) oraz w kancelarii UM Jarosławia (ul. Rynek 1).

Wniosek można składać w formie elektronicznej (scan dokumentu) na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl lub w formie tradycyjnej w kancelarii UM Jarosławia, budynek ratusza pok. nr 2 parter nie później niż do 10 sierpnia.

Opr. EK