Można składać wnioski na „Dobry start”

Można już składać wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Z kolei otrzymujący już świadczenie 500+ nie muszą teraz martwić się składaniem wniosku, ponieważ wydane w ubiegłym roku decyzje obowiązują do 31 maja 2021 r.

 

Od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie 300 zł wypłacanych w ramach programu „Dobry start”. To jednorazowa pomoc finansowa na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla każdego ucznia, który nie ukończył 20 lat (24 przy niepełnosprawności dziecka). Nie przysługuje studentom, przedszkolakom i uczniom zerówki. W lipcu wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez bankowość internetową lub za pośrednictwem portalu EMP@TIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Platformie Usług Elektronicznych – PUE. W wersji papierowej wnioski będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 r. Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożymy w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymamy do 30 września 2019 r.

DP