Most na Mleczce doczeka się remontu?

Most na rzece Mleczce na pograniczu Przeworska i Gorliczyny od pewnego czasu jest w opłakanym stanie. Już wkrótce jednak doczeka się remontu.

 

Niedawno w mediach społecznościowych pojawił się apel o ostrożność podczas pokonywania mostu. Przed wjazdem na niego stoi znak wprowadzający ograniczenie do 3,5 t. Są jednak głosy okolicznych mieszkańców, że znajdują się śmiałkowie decydujący się na przeprawę o wiele cięższymi pojazdami, mimo że przejazd samochodów o ciężarze większym niż 3,5 t jest w tym miejscu niedozwolony – właśnie ze względu na stan, w jakim obecnie most się znajduje. Jak informuje Gmina Przeworsk, będąca zarządcą drogi, w ciągu której usytuowany jest obiekt, wkrótce doczeka się on remontu z prawdziwego zdarzenia.

Gmina Przeworsk w 2021 r. ogłosiła przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na rozbudowę drogi gminnej wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Mleczka w ciągu drogi gminnej 110811R w km 1+148 w miejscowości Gorliczyna” – poinformowała sekretarz Gminy Przeworsk, Teresa Wielgos.

Umowa na wykonanie zadania została podpisana z firmą SARINŻ z Warszawy, która opracuje i wybuduje obiekt mostowy wraz z niezbędnymi dojazdami i infrastrukturą techniczną

Projektowany most będzie posiadał następujące parametry techniczne: szerokość użytkowa: 6 m jezdnia + 2 m chodnik, nośność mostu: 40T, długość mostu L=33 m. Most posiadał będzie nawierzchnię bitumiczną, zaprojektowany zostanie również system odwodnienia obiektu z zastosowaniem urządzeń odwadniających, odprowadzających wodę bezpośrednio do koryta rzeki Mleczka. W ramach zadania zostanie również na długości ok 50 m wykonane umocnienie narzutem kamiennym dna i brzegów rzeki Mleczka.

Wykonawca uzyskał dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia oraz na ukończeniu jest opracowanie operatu wodnoprawnego do uzyskania decyzji wodnoprawnej. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie skompletowana dokumentacja i złożona do Starosty Przeworskiego na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu tej decyzji, wykonawca wejdzie na plac budowy – wyjaśniła T. Wielgos.

 

Jak jest teraz?

Konstrukcja główna istniejącego mostu stanowi ruszt stalowy złożony z 4 blachownic stężonych poprzecznicami z profili z kształtowników stalowych C300. Konstrukcja oparta jest na betonowych przyczółkach, na których oparte są rampy najazdowe. Konstrukcje ramp stanowią dwuteowniki walcowane. Na stalowej konstrukcji przęsła głównego oraz ramp wykonany jest drewniany pomost złożony z poprzecznic, dyliny dolnej oraz nawierzchni.

 

DP

 

Obecnie na moście obowiązuje ograniczenie do 3,5 t.

 

Most wymaga remontu.