„Mój Rynek” już otwarty

W soobtę, 8 października, odbyło się oficjalne otwarcie miejskiego targowiska „Mój Rynek” w Kańczudze.

 

W uroczystym otwarciu targowiska, oprócz mieszkańców i przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, wzięli udział też: wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło oraz przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Skóra. Obiekt poświęcił ks. prałat Wojciech Pac.

W ramach inwestycji powstała zadaszona wiata handlowa o powierzchni 800 m² oraz budynek wielofunkcyjny o powierzchni ok. 50 m². Na terenie targowiska przewiduje się handel pod zadaszoną częścią wiaty oraz poza nią na stołach w ilości ok. 116 miejsc, z czego 70 znajduje się pod wiatą, natomiast pozostałe 46 poza nią oraz parking. „Mój Rynek” ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych, rolno-spożywczych, ekologicznych oraz promocję na rynkach lokalnych produktów bezpośrednio od rolnika. Koszt inwestycji to kwota blisko 1 mln 828,5 tys. zł, z czego kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło ponad 777,5 tys. zł.

 

DP/UMiG Kańczuga