Modernizacyjny ruch na drogach

Remonty i przebudowy dróg w powiecie jarosławskim nabierają tempa. Ostatnią oddaną inwestycją jest budowa chodnika w Nienowicach zrealizowana wspólnie przez powiat i Gminę Radymno za 400 tys. zł. Nowy chodnik ma pół kilometra. Ruszyła przebudowa drogi Kidałowice – Rokietnica. Trwają przygotowania do modernizacji połączenia Pruchnika z Heluszem oraz dróg Jarosław – Wietlin – Łazy i Lubaczów – Laszki – Duńkowice. Dochodzą do tego inwestycje o mniejszym zakresie.

 

Przebudowa drogi Kidałowice – Rokietnica jest traktowana jako jedna z największych inwestycji drogowych powiatu jarosławskiego w najbliższych dwóch latach. Koszt inwestycji zamknie się w kwocie 9,3 mln zł, a prace mają się zakończyć w drugiej połowie 2023 roku. W czasie przebudowy należy liczyć się ze sporymi utrudnieniami, ale jak zapewnia powiat wynagrodzi to końcowy efekt. Jezdnia będzie poszerzona do 6 metrów, z utwardzonym poboczem oraz budową chodników w terenie zabudowanym. – Znacząco podniesiemy nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort jazdy – przewiduje Paweł Tworek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. Przebudowa 7 kilometrowego odcinka drogi Kidałowice – Rokietnica jest dokończeniem prowadzonej od kilku lat przebudowy ważnego dla powiatu połączenia drogowego. – Na ten cel pozyskaliśmy ponad 6 milionów złotych z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Na etapie prac przetargowych jest także kolejna duża inwestycja drogowa, współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli trasa Pruchnik – Kramarzówka – Helusz, o długości 9 km.

Z pierwszego rozdania programu inwestycyjnego Polski Ład ogłoszonego 25 października b.r. przebudowane zostaną drogi powiatowe Jarosław – Wietlin – Łazy i Lubaczów – Laszki – Duńkowice za 11,2 mln zł oraz Kidałowice – Morawsko za 3,6 mln zł.

Na bieżąco realizowane są modernizacje dróg powiatowych prowadzone w mniejszym zakresie, a finansowanych wspólnie z gminami. Ostatnio oddano nowy chodnik w Zamiechowie, o wartości 200 tys. złotych. Przebudowano drogę w Świebodnej za 130 tys. zł; wybudowano chodnika i kanał technologiczny w Miękiszu Starym za 140 tys. zł oraz wzmocniono podbudowę i miejsca postojowe na drodze w Bobrówce za kwotę pół miliona zł.

Realizujemy plan inwestycji drogowych, który wypracowaliśmy wspólnie z samorządami gminnymi – wyjaśnia S. Kłopot. Czuwa nad tym Powiatowy Zarząd Dróg, który od 1 października ma nowego dyrektora. Jest nim Paweł Tworek, który doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, a także na stanowisku kierowniczym w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przeworsku. Nowy dyrektor PZD w Jarosławiu pracował również w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli Urzędzie Miasta Przeworska i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

erka/Fot. Powiat jarosławski