Mapka obrazująca proponowane zmiany w granicach osiedli./UM Przeworsk

Mniej osiedli w mieście?

W ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji połączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk. Chodzi o zmianę granic osiedli oraz o zmniejszenie ich liczby prawie o połowę.

 

Uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury łączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w tym przedmiocie radni przyjęli na sesji Rady Miasta, która odbyła się końcem maja.

– Na terenie miasta Przeworska, oprócz funkcjonowania Rady Miasta jako organu naszego samorządu oraz burmistrza, mamy również jednostki pomocnicze Gminy Miejskiej Przeworsk. Tych jednostek na dzisiaj jest jedenaście, ale mamy też świadomość, że duża część tych jednostek nie funkcjonuje – burmistrz Leszek Kisiel tak uzasadniał wtedy propozycję zmniejszenia liczby tych jednostek i połączenia ich w większe obszarowo. Krótko mówiąc, z 11 osiedli miałoby powstać 6: osiedle nr 1 i nr 2 połączone zostałoby w nowe osiedle nr 1, osiedle nr 3 z osiedlem nr 5 w nowe osiedle nr 2, osiedla nr 6 i nr 7 w nowe osiedle nr 3, osiedle nr 8 z osiedlem nr 9 w nowe osiedle nr 5 oraz osiedle nr 10 z osiedlem nr 11 w nowe osiedle nr 6. W dotychczasowych granicach i numeracji zostałoby tylko osiedle nr 4.

Oczywiście każdy będzie mógł się wypowiedzieć na ten temat, właśnie dlatego są te konsultacje społeczne. Mam nadzieję, że zmniejszenie liczby osiedli może sprawić że być może więcej osób będzie zaangażowanych w prace na rzecz tych jednostek pomocniczych – dodał podczas majowej sesji burmistrz informując, że ewentualne zmiany poprzedzone zostaną zebraniem opinii wśród mieszkańców.

Zapowiadane wówczas konsultacje odbyły się między 13, a 22 lipca. Miały one celu także pozyskanie dodatkowych informacji w zakresie połączenia jednostek pomocniczych w większe osiedla, adekwatnie do planowanych zadań i większych kompetencji, jakie zostaną im przyznane, by jeszcze lepiej reprezentować interesy mieszkańców miasta. Wyniki konsultacji powinniśmy poznać niebawem.

 

DP