Młodzieżowa Rada Miasta została wybrana

12 maja miały miejsce I obrady sesji Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia kadencji 2023-2025. Po zaprzysiężeniu radnych wybrane zostało prezydium. Obradom towarzyszył burmistrz Waldemar Paluch oraz radny Sebastian Kogut.

 

– Podczas pierwszej sesji radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenie o powierzonej funkcji – informuje Urząd Miasta Jarosławia.

W skład MRMJ weszli uczniowie wybierani według procedury wyborczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Nikodem Mac, Kacper Bobecki, Mateusz Dubaj, Bartosz Dziedzic, Michał Florek, Nina Kasperek, Łukasz Kosturek, Daria Krajowska, Amelia Krawczyk, Malwina Kwiecień, Julia Łuków, Anna Mikoś, Dominik Tamsaout oraz Emilia Woźniak.

Rada to ciało doradcze, inicjatywne i konsultacyjne. Opiniuje strategiczne dokumenty miejskie dotyczące młodzieży, formułuje stanowiska w sprawach dotyczących młodzieży, inicjuje i wspiera działania społeczne, edukacyjne oraz charytatywne podejmowane przez młodzież. Przewodniczącym rady został N. Mac, wiceprzewodniczącymi: A. Mikoś i A. Krawczyk, zaś sekretarzem D. Krajowska.

Młodzieżowa rada działa w oparciu o harmongram, zbiera się na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym, zadania będące przedmiotem pracy radnych podejmowane są w formie uchwał. Podczas najbliższej sesji w dniu 18 maja br. mają zostać wyłonieni kandydaci na opiekuna MRMJ. O tym, kto zostanie opiekunem, zdecydują radni Rady Miasta Jarosławia podczas obrad sesji.

Opr. EK, fot. UM