Młodzież uczyła się samoobrony

W dniach 4-13.10 br. w Ośrodku Edukacyjnym w Przysietnicy k. Brzozowa, obyły się warsztaty pod nazwą „Zadbajmy o bezpieczeństwo – młodzieżowe warsztaty samoobrony”.

 

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacyjne Cogito Klub Sportów Walki Karim z Przeworska oraz partnera z Ukrainy Public Organization SLOBOZHANSKIY CULTURAL INTEGRATION CENTER z Charkowa. Projekt został zrealizowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W dziesięciodniowych warsztatach wzięło udział po 18 uczestników oraz 2 liderów z każdego kraju. W ramach warsztatów odbył się szereg zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Instruktorzy i kadra poprowadzili treningi, wykłady i prezentacje. Poruszane podczas nich tematy to m.in.: samoobrona psychologiczna, odporność na stres, zajęcia praktyczne z samoobrony, system walki Krav Maga, szkolenie strzeleckie, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, umiejętność prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia i komunikowania się ze służbami. Podczas warsztatów młodzież miała okazję uczestniczyć w spotkaniach z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną, która poprowadziła dla nich wykłady i odpowiedziała na wszystkie pytania.

Program warsztatów obejmował także wyjazdy studyjne do Przeworska i Krakowa oraz blok zajęć integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Międzynarodowe warsztaty były wspaniałą okazją dla młodzieży do poznania kultury, tradycji i języka rówieśników zza granicy.

Podczas warsztatów udało się zrealizować wszystkie założone cele, podnieść poziom wiedzy i świadomości uczestników, wypracować rezultaty, które będą upowszechniane dla szerszego grona odbiorców. Uczestnicy podczas warsztatów nawiązali nowe międzynarodowe przyjaźnie i wymienili się doświadczeniami.

Projekt warsztatów otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

tekst i foto: Org.