Ministrowie UE na przejściu granicznym

Szefowie resortów spraw wewnętrznych Polski, Francji i Niemiec spotkali się w czwartek, 10 marca na przejściu granicznym w Korczowej. Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacją oraz organizacją działania przejścia i zakresem pomocy skierowanej do uchodźców.

 

Przejście odwiedził Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, Gérald Darmanin, minister spraw wewnętrznych Republiki Francuskiej oraz Nancy Faeser, minister spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec. Ministrowie spotkali się z gen. dyw. SG Tomaszem Praga, Komendantem Głównym Straży Granicznej oraz gen. bryg. SG Andrzejem Popko, Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Delegacja miła okazję spotkać się uchodźcami oraz zapoznać się z infrastrukturą przejścia granicznego i wdrożonymi rozwiązaniami usprawniającymi kontrolę graniczną w obecnej sytuacji. Ministrowie mieli również okazję zobaczyć, jak zorganizowana jest pomoc bezpośrednio po przekroczeniu granicy do Polski.

– Zawiązaliśmy nieformalny sztab między MSW Polski, Niemiec i Francji, w który włączymy ministrów spraw wewnętrznych innych państw Unii Europejskiej, żeby zmierzyć się z tym wielkim wyzwaniem, jakim jest fala uchodźców wojennych w Europie – informował po spotkaniu M. Kamiński. Minister spraw wewnętrznych Republiki Francuskiej zapewnił, że skontaktuje się z szefami resortów spraw wewnętrznych w innych krajach, żeby zapewnić odpowiednią pomoc i odpowiednią liczbę miejsc, by móc odciążyć Polskę, a także odpowiedzieć na wezwanie ministra spraw wewnętrznych Polski dotyczące pomocy finansowej. – To było dla mnie bardzo ważne, żeby w imieniu Republiki Federalnej Niemiec podziękować Polsce za jej dotychczasowe wysiłki na rzecz uchodźców – podkreślała N. Faeser.

erka/BIOSG