Mikrobusy dla niepełnosprawnych

Dziewięć osobowych specjalistycznych mikrobusów będzie służyć niepełnosprawnym w powiecie jarosławskim. Zakupiono je z programu wyrównywania różnic między regionami realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Koszt projektu zamknął się w kwocie 430 tys. zł. W tej sumie zawarto także przystosowanie pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu.

Dofinansowania otrzymały gminy Pruchnik i Rokietnica na wspomniane mikrobusy oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na remont WTZ – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Powiat jarosławski otrzymał ponadto dofinansowanie z programu na zakup mikrobusu dla DPS w Moszczanach.

Rozliczono już dofinansowanie ze środków PFRON dla gminy Pruchnik w wysokości 90 tys. zł. Tam łączny koszt zakupu wyniósł 160 tys. zł. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku gminy Rokietnica. Tutaj dofinansowanie wyniosło 85 tys. zł, przy koszcie zakupu 135 tys. zł. Cały projekt będzie rozliczony w tym roku.

opr. erka