Miasto pod okiem „Wielkiego Brata”

Co oznaczają informacje o monitoringu umieszczone na rogatkach Jarosławia i z czym należy się liczyć będąc pod nadzorem kamer?Monitoring, podobnie jak w większości miast, działa w Jarosławiu od wielu lat. Tablice informujące o tym pojawiły się znacznie później. Weszły razem z uszczegółowieniem przepisów o ochronie danych osobowych jako forma oznaczenia terenu obserwowanego. O obowiązku wskazania terenu monitorowanego m.in. przy pomocy odpowiednich znaków przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W Jarosławiu kamery nadzorują 70 miejsc. Wybrano je w miejscach potencjalnie niebezpiecznych i wymagających zastosowania tego rodzaju prewencji biorąc pod uwagę także opinię policji. – Mamy również kamerę mobilną, której położenie zmienia się w zależności od potrzeb. Obraz z niej jest przesyłany technologią LTE, dzięki czemu kamera może być zupełnie niezależna od zasilania. Obecnie znajduje się ona przy ul. Limanowskiego w okolicy sklepu Żabka, ponieważ mieliśmy dużo skarg mieszkańców na zachowanie młodzieży – mówi Witold Iliċ, komendant Straży Miejskiej w Jarosławiu.

Nagrania z kamer często pomagają ustalić winnego stłuczki, porysowania samochodu na parkingu, czy namierzyć wandala. – Policjanci jarosławskiej komendy wykorzystują zapisy z kamer. Dzięki nim zatrzymują podejrzanych o przestępstwa, czy też sprawców wykroczeń. Zapis z monitoringu, pozwala też odtworzyć przebieg zdarzenia drogowego. Monitoring poprawia skuteczność działań policjantów – informuje asp. szt. Anna Długosz, oficer prasowy KPP Jarosław.

Jak zapewnia komendant jarosławskich strażników miejskich wykorzystywane obecnie kamery dają obraz dobrej jakości, więc nie ma problemów z ustaleniem kto brał udział w zdarzeniu.

System monitoringu, jest więc przydatny do odtwarzanie przebiegu zdarzeń. Z oceny Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że nie ma zależności między zainstalowaniem kamer a zmniejszeniem ilości przestępstw.

Tablice witające na rogatkach Jarosławia informują, że cześć obszaru miasta jest pod nadzorem kamer nie wyszczególniając, gdzie one pracują. W ten sposób spełnione są wymogi dotyczące ostrzegania przed obserwacją. W miejscowościach gdzie nie zastosowano takiego ostrzeżenia wszystkie miejsca objęte monitoringiem powinny być oznaczone osobno.

 

Sebastian Niemkiewicz

Fot. dzięki uprzejmości UM w Jarosławiu