Męskie grono artystów prezentuje swoje dzieła

W piątek, 22 kwietnia w Galerii Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zbiorowej „Panowie”.

 

Uczestników spotkania powitała Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska, dyrektor JOKiS oraz Marzena Stęc, kurator wystawy.

Na ekspozycji można zobaczyć prace artystów związanych z jarosławskim środowiskiem artystycznym, absolwentów i pedagogów ZSP, a także twórców, którzy eksponowali swoje prace w galerii Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Swoje prace wystawili: Jan Ferenc, Henryk Cebula, Henryk Górecki, Henryk Grymuza, Wacław Kochanowicz, Tomasz Potuczko, Damian Waliczek, Klaudiusz Nowak, Jerzy Ślusarz, Krzysztof Mruk, Krzysztof Wasilczyk, Marek Maczuga, Zbigniew Dąbrowski, Andrzej Rułka, Dariusz Moskwiak, Kacper Loc, Jerzy Zajchowski, Jan Śmigielski, Janusz Iwaszek, Paweł Sroka, Jerzy Gągoł oraz Krzysztof Peszko.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 13 maja.

 

Opr. EK, fot. JOKiS