Medale za krzewienie ideałów Solidarności

W siedzibie Zarządu Solidarności Oświatowej w Jarosławiu odbyło się uroczyste posiedzenie, na którym przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska Szymon Wawrzyszko wręczył wyróżnionym brązowe medale za krzewienie ideałów Solidarności, jako wyjątkowego ruchu społeczno-narodowego w historii całego świata.

 

– Wśród wyróżnionych są osoby, które w 1980 roku zakładali Solidarność w jarosławskich i okolicznych szkołach, które miały odwagę powiedzieć „nie” i sprzeciwić się rządom ówczesnej władzy – podkreślają w członkowie zarządu Solidarności Regionu Ziemia Przemyska. Nazwiska nieżyjących już nauczycieli i księży, którzy odegrali znaczącą rolę w wspieraniu internowanych i pomocy ich rodzinom w okresie stanu wojennego wspominała Jadwiga Piątek. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących uczestniczyć w spotkaniach z powodu pandemii, przygotowano kilka terminów przyznawania medali za działalność związkową. – Przewidziane są jeszcze dwa w październiku i grudniu b.r – mówią organizatorzy. Ponadto podczas spotkania Alina Walter, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu, otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany na wniosek RSOiW NSZZ ,,Solidarność” w Przemyślu, za wybitne zasługi w pracy pedagogiczno – wychowawczej.

 T. Piątek/opr. tst