Mateusz odebrał stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Mateusz Kornaga, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

 

Prestiżowe stypendium, które otrzymał Mateusz Kornaga, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w nauce i sporcie.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia edukacyjne uzyskane w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się we wtorek, 7 lutego w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.

– Jesteśmy dumni, że w tym zacnym gronie stypendystów znalazł się uczeń naszego liceum, tym bardziej, że województwo podkarpackie reprezentowało tylko dwóch uczniów – informuje I LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

 Opr. EK, fot. org.