Marsz dla życia i rodziny

W ostatnią niedzielę, 13 września, ulicami Jarosławia przeszedł marsz promujący katolickie wartości oraz tradycyjny model rodziny.

Marsz rozpoczął się od mszy św. w jarosławskiej Kolegiacie. Następnie z transparentami i pieśnią na ustach uczestnicy marszu, często całymi rodzinami, przeszli ulicami miasta na teren Opactwa Benedyktynek. Głównymi ideami marszu była obrona życia, tradycyjny model rodziny, wychowanie w wierze. Marsz zorganizowany został w ramach ogólnopolskiej akcji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie.

DP