Marcin Nazarewicz złożył ślubowanie

Marcin Nazarewicz objął urząd burmistrza Jarosławia. Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta dziewiątej kadencji złożył ślubowanie. Na tym stanowisku zastąpił Waldemara Palucha. Przewodniczącym rady został Piotr Kozak.

 

M. Nazarewicz startujący z KWW Marcina Nazarewicza „My Mieszkańcy” ma w swojej kadencji 5 radnych (Patryk Bielecki, Jakub Bukowski, Maciej Dymnicki, Korneliusz Polit oraz Wiesław Strzępek). KWW Wybieram Jarosław tworzy 7 radnych, w tym Piotr Kozak (przewodniczący Rady Miasta), który w II turze wyborów na Burmistrza zdecydował się poprzeć kandydaturę M. Nazarewicza. Z tego komitetu w radzie zasiadają również: Piotr Baran, Agnieszka Rodzinka-Głąb, Katarzyna Szajowska, Janusz Szkodny, Mariusz Walter oraz Bożena Łanowy. Natomiast z KWW Waldemara Palucha do rady weszło 9 radnych: Dorota Batiuk-Jankiewicz, Magdalena Cisek-Skiba, Agnieszka Joniec-Jurczak, Sebastian Kogut, Jarosław Litwiak, Jolanta Makarowska, Wacław Szkoła, Monika Więckowska oraz Agnieszka Wywrót.

Ponieważ M. Nazarewicz zwyciężył w wyborach burmistrza miasta i nie mógł jednocześnie pełnić funkcji radnego, jego miejsce w Radzie Miasta zajął W. Strzępek, kolejny kandydat na radnego z listy KWW Marcina Nazarewicza „My Mieszkańcy. Jako najstarszy radny prowadził on obrady do czasu wyboru przewodniczącego, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się we wtorek 7 maja. Wtedy też nowo wybrani radni odebrali zaświadczenie o wyborach do Rady Miasta Jarosławia z rąk Zbigniewa Dąbrowskiego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Jednym z punktów porządku obrad był również wybór Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia. W wyniku tajnego głosowania został nim P. Kozak otrzymując 13 głosów, pokonując tym samym swoją kontrkandydatkę D. Batiuk-Jankiewicz, która uzyskała 8 głosów.

 

Ślubowanie

Podczas pierwszej sesji Rady Miasta, Marcin Nazarewicz, nowo wybrany burmistrz Miasta Jarosławia złożył uroczyste ślubowanie oraz przyjął insygnia władzy z rąk P. Kozaka.

M. Nazarewicz w swoim przemówieniu podkreślił, że będzie sprawował ten urząd dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Podziękował zarówno mieszkańcom, jak i swoim najbliższym za powierzone mu zaufanie. Zapowiedział również współpracę z nową Radą Miasta.

Gratulacje władzom samorządowym złożył Tadeusz Chrzan, poseł RP. W wydarzeniu uczestniczyli również m.in. Barbara Nazarewicz, małżonka burmistrza, Grażyna Strzelec, przewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego, Tomasz Kulesza, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, przedstawiciele władz, duchowieństwa, prezesi spółek miejskich, dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji kulturalnych, stowarzyszeń oraz mieszkańcy Jarosławia.

 

EK