Mają się czym pochwalić

18 października miało miejsce oddanie do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Mikulicach w gminie Gać.

 

Nowa oczyszczalnia to nie tylko nowoczesny wygląd, ale przede wszystkim wysokie parametry techniczne gwarantujące sprawne i nieuciążliwe dla okolicy działanie. Podczas powitania zebranych na oficjalnym otwarciu gości, wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek podkreśliła wagę tej inwestycji dla mieszkańców i podziękowała za dobrą współpracę z wykonawcą i Urzędem Marszałkowskim. Modernizacja oczyszczalni była możliwa w dużej mierze dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. W otwarciu wzięli udział m.in.: członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego – Anna Huk oraz Piotr Pilch, wicestarosta przeworski Jacek Kierepka, przewodniczący Rady Gminy Gać Lesław Stańko, prezes Zarządu GEO sp. z o.o. Bogusław Bijoś, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Ryszard Trelka oraz komendant Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, st. kpt. Marcin Lachnik. Obiekt poświęcił ks. Zenon Bieszczad, a na koniec zaproszeni goście zostali oprowadzeni po obiekcie przez przedstawiciela wykonawcy, firmy GEO sp. z o.o.

DP