Mają pomysł na zabytki

W ostatnim czasie Sieniawę odwiedziła Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wizyta miała związek z planami samorządu wobec terenu przy parku, zwanego Skałkami.

Burmistrz Adam Woś planuje zaadaptować to miejsce na teren wypoczynkowo-rekreacyjny z uwzględnieniem wartości historycznych, czyli dawnych fortyfikacji bastionowych. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków obejrzała pozostałości fortyfikacji na terenie Skałki, jak również po drugiej stronie drogi wojewódzkiej, obok nadleśnictwa. Beata Kot oceniła, że konieczne będzie przeprowadzenie w tym miejscu programu konserwatorskiego. Przedmiotem wizytacji był także spichlerz sieniawski, jeden z najcenniejszych zabytków na terenie gminy. Tutaj nakreślone zostały założenia co do zabezpieczenia obiektu.

Konserwatorowi podczas wizyty towarzyszył st. inst.. Przemysław Gęsiorski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. W komisji konserwatorskiej ze strony samorządu uczestniczyli: burmistrz Adam Woś, sekretarz MiG Barbara Matyja i kierownik referatu Jerzy Mazur.

 

DP/UMiG Sieniawa