Lutnia w lamusie

W sobotę, 9 lipca, w renesansowym dworze w Hawłowicach Górnych można było posłuchać muzycznej opowieści dotykającej bogactwa i etnicznej różnorodności ziem Pogranicza i tęsknoty za pokojowym współistnieniem Polaków i Rusinów. W wyjątkowym koncercie uznanego lutnisty Antoniego Pilcha zabrzmiały pieśni polskie, rusińskie, ukraińskie i żydowskie.

 

Koncert był częścią cyklu zainicjowanego w 2021 roku, który w założeniu swoim ma dwójkę głównych bohaterów: renesansowy lamus z Hawłowic Górnych oraz lutnię. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współudziale profesora Mariana Wolskiego oraz Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu i Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

– Pragnieniem Antoniego Pilcha było nie tylko wyrażenie zachwytu nad pięknem muzyki, ale też przekazanie swojego współczucia dla walczącej Ukrainy. Z tego względu sobotni koncert dotknął tematu bogactwa i etnicznej różnorodności ziem Pogranicza i tęsknoty za pokojowym współistnieniem Polaków i Rusinów. W programie znalazły się pieśni polskie zachowane w tradycji nadsańskich miejscowości, jak również pieśni ukraińskie, między innymi te zapisane niegdyś w naszym regionie przez Oskara Kolberga. Wspomnienie dawnej Rzeczypospolitej uzupełniły utwory związane z folklorem żydowskim. Renesansowe korzenie lamusa zaś “uhonorowane” zostały poprzez lutnię, która akompaniowała śpiewanym słowom – relacjonuje wydarzenie jarosławskie muzeum.

opr. erka/ Fot. facebook.com/pgkstangeo