Łukasz Laska: Milionowe inwestycje w Gminie Zarzecze

Z zaplanowanymi na ten rok inwestycjami Gmina Zarzecze zamknie swój licznik inwestycji powiatowych kwotą blisko 40 000 000 – mówi Łukasz Laska, kandydat do Rady Powiatu Przeworskiego.

Gmina Zarzecze jest liderem wśród wszystkich samorządów Powiatu Przeworskiego pod względem inwestycyjnym, jeżeli chodzi o inwestycje powiatowe realizowane w samorządach. – W czasie trwającej kadencji Powiat Przeworski dzięki dobrej współpracy z samorządem Gminy Zarzecze zrealizował inwestycje za łączną kwotę blisko 10 milionów złotych, kolejne 30 milionów zaplanowane jest na 2024 i 2025 rok – mówi Łukasz Laska. Pierwszą dużą inwestycją realizowaną na terenie gminy w obecnej kadencji była modernizacja drogi wraz z budową chodnika oraz ronda w miejscowości Żurawiczki za łączna kwotę 4 500 000 zł. Dokonano również przebudowy mostu w Pełnatyczach za łączną kwotę 2 500 000 zł. Zmodernizowano drogę powiatową ZarzeczeŻurawiczki na odcinku leśnym w Łapajówce oraz na Parcelacji Pełnatyckiej o łącznej długości 2 km za kwotę 1 000 000 zł. Powiat w czasie trwającej kadencji wspólnie z Gminą Zarzecze realizował inwestycje chodnikowe w Maćkówce, Kisielowie, Zalesiu, Zarzeczu oraz Siennowie. Końcem 2023 roku modernizacji doczekała się droga powiatowa ZarzeczePrzeworsk na odcinku od Zarzecza do Żurawiczek, gdzie nałożona została nowa nakładka asfaltowa oraz dokonano poszerzenia drogi. Koszt inwestycji to kwota 1 940 000 zł. Na rok obecny zaplanowano największą w historii Gminy inwestycje jaką jest budowa ronda w Zarzeczu wraz z drogami dojazdowymi oraz budową chodnika przy drodze powiatowej między Zarzeczem a Rożniatowem i przebudową mostu na tzw. ,,psim młynku’’. Całkowita wartość inwestycji to blisko 27 000 000 zł z czego dofinansowanie zewnętrze wynosi 22 000 000 zł. Dodatkowo w budżecie powiatu zaplanowano budowę chodników w Kisielowie, Siennowie oraz Zarzeczu, a także modernizację drogi ZarzeczePełnatycze od stacji paliw Orlen do mostu w Pełnatyczach. – Jestem szczęśliwy, iż tyle środków udało się pozyskać z Powiatu Przeworskiego w obecnej kadencji. To prawie 40 milionów złotych. Warto podkreślić dobrą współpracę pomiędzy Zarządem Powiatu Przeworskiego oraz Wójtem Gminy Zarzecze Tomaszem Burym, gdzie wiele z tych inwestycji było realizowanych również przy udziale środków Gminy Zarzecze – podkreśla Łukasz Laska, radny Powiatu Przeworskiego z terenu Gminy Zarzecze oraz Członek Zarządu Powiatu.

PT