Lodówka pełna dobra

Z inicjatywy klubu radnych Wspólnie Zmieniajmy Jarosław obok Domu Seniora przy Pl. Mickiewicza 18 stanęła lodówka, dzięki której mieszkańcy miasta mogą dzielić się jedzeniem.

 

– Rokrocznie w Polsce marnuje się 5 mln ton żywności, z czego 60% pochodzi z naszych domów. To bardzo dużo. Tak naprawdę bardzo dużo z tej zmarnowanej żywności mogłaby trafić do osób potrzebujących – mówiła Dorota Batiuk-Jankiewicz, radna Rady Miasta Jarosławia, zachęcając jednocześnie wszystkich do dzielenia się jedzeniem oraz korzystania z niego. – Mamy nadzieję, że ta lodówka będzie funkcjonować w naszym mieście, że będzie regularnie uzupełniana i opróżniana. Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w akcję – mówiła radna.

Pierwsze posiłki przynieśli jarosławscy radni i pracownicy Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. W symbolicznym przekazaniu lodówki do użytkowania uczestniczył Dariusz Tracz, zastępca burmistrza Miasta Jarosławia, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu „Senior+”.

Na lodówce umieszczony został regulamin. Warto się z nim zapobiec, by wiedzieć, co należy zostawiać w lodówce i w jaki sposób mają być opisane produkty. Do lodówki można przynosić takie produkty jakie samemu mogłoby się zjeść. Mogą to być produkty, które przekroczyły już datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do”. Mogą to być również produkty szczelnie zapakowane lub umieszczone w pojemnikach wyroby np. ciasto, zupa (starannie i szczelnie zapakowane z naklejonym opisem i datą przygotowania). Mile widziane są sery, jogurty, twarogi.

Nie wolno natomiast przynosić żadnego rodzaju surowego mięsa; potraw zawierających surowe jaja; produktów już napoczętych np. puszek, słoików; produktów, które przekroczyły już termin przydatności do spożycia, produktów z oznakami popsucia, produktów, które miały kontakt z odpadami spożywczymi, komunalnymi lub znajdowały się w kontenerach na odpady. W lodówce nie można zostawiać też alkoholu.

EK