Łatwiej o porządek

KAŃCZUGA: Niedawno władze samorządowe zdecydowały o zamontowaniu dystrybutorów z woreczkami na psie odchody, co znacząco powinno ułatwić sprawę właścicielom czworonogów.

 

W miejscach użyteczności publicznej na terenie miasta zostało zamontowanych 15 dystrybutorów z woreczkami na psie odchody. Dystrybutory mają za zadanie ułatwić właścicielom czworonogów sprzątanie po nich. Psie odchody zapakowane w woreczki można wyrzucić do publicznych koszy na odpady zmieszane.

Brak takich dystrybutorów zgłaszali wcześniej mieszkańcy, m.in. Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Parkowe, który złożył wniosek w tej sprawie podczas sesji Rady Miejskiej w Kańczudze, 27 maja br.

Dotychczas na terenie Kańczugi znajdowały się tylko trzy kosze-zasobniki na psie odchody zamontowane przez ZSM w Przeworsku na terenie Osiedla Parkowe w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych, którymi Spółdzielnia zarządza – poinformował Mirosław Hajnosz, przewodniczący zarządu wyżej wymienionego osiedla.

Warto przypomnieć, że obowiązek sprzątania po swoim psie został uregulowany uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 sierpnia 2020 r., zgodnie z którą osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika.

 

DP