Kultywują dawne tradycje

Bogate tradycje kolędowania nie idą w zapomnienie. Świadczy o tym m.in. XXVI Przegląd „Godnie Święta”, dzięki któremu możemy zapoznać się kolędami, pastorałkami i zwyczajami z dawnych czasów, zwłaszcza tymi pochodzącymi z regionu przeworskiego.

 

Dwudziesta szósta edycja konkursu odbyła się w sobotę, 29 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku. Komisja artystyczna w składzie: Katarzyna Ignas (etnograf z Zespołu Pałacowego-Parkowego w Przeworsku), Lucyna Skawina (instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci) oraz Bożena Kolejko (muzyk Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku) po obejrzeniu i wysłuchaniu 10 wykonawców zdecydowało o nagrodzeniu następujących wykonawców: Zespół Kolędniczy ”Raj” z Ujeznej (GOK w Przeworsku), Zespół „Grzęszczaneczki” z Grzęski (GOK w Przeworsku), Zespół Wokalny „Szafirowe Nutki” (SP w Mirocinie), Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej, Zespół Pieśni Biesiadnej „Wierzbianie” z Wierzbnej oraz Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny.

Wyróżnieni zostali: duet Wiktoria Zielińska i Patryk Zieliński z SP w Rozborzu, Gabriela Sykała z SP nr 1 w Przeworsku, Julia Siuśta z SP nr 2 w Przeworsku oraz Aleksandra Uchman z ZSZ w Przeworsku.

Komisja nie przyznała nagrody Grand Prix. Zwróciła uwagę na wysoki i niezwykle wyrównany poziom wykonań nagrodzonych zespołów, które zaprezentowały kolędy i zwyczaje kolędnicze związane z bogatą tradycją kolędowania w regionie przeworskim. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku.

 

DP/fot. MOK Przeworsk