Ktoś zniszczył zabytkową studnię!

Pod koniec sierpnia została zdewastowana zabytkowa pompa wodna na Placu Ks. Piotra Skargi. Na szczęście jest szansa na jej renowację.

 

Choć pompa uległa poważnemu uszkodzeniu, to z pewnością możliwe jest jej pełne odrestaurowanie – mówi Beata Kot, Wojewódzki Koserwator Zabytków. – Zewnętrzną, drewniano-metalową obudowę należy zrekonstruować, uszkodzone elementy żeliwne konstrukcji i mechanizmu należy poddać pełnej konserwacji i uzupełnieniom, a połamane elementy należy zespawać, a w ostateczności należy wykonać ich rekonstrukcję w technice pierwotnej, czyli odlewu żeliwnego – wyjaśnia konserwator.

 

Przypomnijmy, że uszkodzenia dokonał nieznany sprawca taranując obiekt samochodem. Sprawą wciąż zajmuje się policja. Tymczasem w internecie pojawiła się informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wykroczenia z artykułu 97 KW, za co grozi nagana lub kara finansowa do 3 tys. zł. W rzeczywistości jest jednak inaczej. – Postępowanie jest prowadzone z art. 108 ustawy o ochronie zabytków. Poszukiwanie sprawcy wciąż trwa – informuje asp. szt. Anna Długosz z jarosławskiej policji. Kara, jaka za to grozi to pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat lub kara finansowa w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.

 

Warto wspomnieć, że jest szansa na wsparcie finansowe przy rekonstrukcji studni Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. – Decyzja o przyznaniu dotacji konserwatorskiej uzależniona jest od złożenia przez Gminę odpowiedniego, kompletnego wniosku o przyznanie dotacji. Ponadto należy podkreślić, że przynajmniej część środków na przeprowadzenie prac konserwatorskich powinny pokryć środki przyznane jako odszkodowanie – tłumaczy Beata Kot. Żeby jednak otrzymać odszkodowanie trzeba poczekać na zakończenie sprawy przez policję.

Sebastian Niemkiewicz