Książka o przeworskich Bernardynach

„In Servitio Pacis et Boni. Działalność duszpasterska Bernardynów w Przeworsku w latach 1884-1939” to tytuł najnowszej książki autorstwa przeworskiego historyka Szymona Wilka, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego. Publikacja liczy 414 stron i powstała w oparciu o bogaty, dotychczas niewykorzystywany, materiał źródłowy zgromadzony przede wszystkim w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.

– Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – nie tylko historyków Kościoła czy badaczy dziejów Galicji i II Rzeczpospolitej, ale także wszystkich zainteresowanych, jak wyglądało funkcjonowanie na przełomie XIX i XX wieku ważnego ośrodka życia religijnego, jakim był i jest Kościół pw. św. Barbary i Konwent OO. Bernardynów w Przeworsku – mówi autor książki.

Nad przygotowaniem szaty graficznej publikacji czuwał Wojciech Kapusta, redaktor techniczny i znany przeworski fotografik. Na stronach książki znalazło się niemal 150 ilustracji i co warto podkreślić często po raz pierwszy publikowanych. Są to m.in.: najstarsze widoki klasztoru z lat 80-tych i 90-tych XIX wieku, portrety zakonników, unikalne fotografie wnętrza kościoła z lat 30. XX w. czy zdjęcia przedstawiające wyjątkowe materiały archiwalne, które posłużyły do przygotowania książki.

Wydanie książki było możliwe dzięki współpracy władz Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (OO. Bernardynów), Urzędu Miasta Przeworska, Starostwa Powiatowego w Przeworsku i Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Świętej Barbary w Przeworsku – dodaje.

Szymon Wilk jest współautorem albumu „550 lat Bernardynów w Przeworsku” wydanego w 2015 roku, ma również na swoim koncie redakcję naukową publikacji „Consolatio Populi Prevorscensis. Studia z dziejów kultu Matki Bożej Pocieszenia w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku” z 2019 roku.

Najnowsza książka przeworskiego historyka Szymona Wilka jest do nabycia w Klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku.

Marcin Sobczak

 

Czytaj w papierowym wydaniu