Ks. major Jan Leon Ziółkowski – ostatni kapelan 24 Dywizji Piechoty i ostatni kapelan w Kozielsku

Jan Leon Ziółkowski służbę wojskową rozpoczął jako młody kapelan w czasie wojny  z bolszewikami, a zakończył w czasie wojny z Niemcami. Na placówkę do Jarosławia przybył z Czortkowa 16 maja 1937 roku. W Czortkowie pełnił funkcję kapelana polowego w 25 baonie Brygady KOP „Podole” (Korpus Ochrony Pogranicza). W Jarosławiu miał do obsłużenia 5 pułków, które wchodziły w skład dowództwa 24 Dywizji oraz Dywizjon Artylerii Konnej (DAK), Dywizyjna Szkoła Podchorążych Rezerwy. W czasie służby  w Jarosławiu w 1938 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za gorliwą, sumienną pracę duszpasterską. Kościołem garnizonowym w Jarosławiu był kościół farny, obecnie Kolegiata pw. Bożego Ciała. Ks. kapelan Ziółkowski odprawiał msze, głosił kazania, przygotowywał duchowo i moralnie żołnierzy jarosławskiego garnizonu do zbliżającej się wojny. Na wojnę wyszedł z wojskiem z Jarosławia. Dywizja jarosławska weszła w skład Armii „Karpaty”. Walczyła pod Janowem, Birczą, Pilznem i Strzyżowem, gdzie została rozbita. Koło Tarnopola ks. kapelan został aresztowany przez Sowietów. Jeńców skierowano do Trembowli. Na początku listopada dotarł do Kozielska, gdzie potajemnie odprawiał msze i udzielał komunii, wykonanej z chleba. Dokładna data rozstrzelania ks. Ziółkowskiego nie jest znana, prawdopodobnie było to 7 kwietnia 1940 roku. Rodzina o jego śmierci dowiedziała się 29 kwietnia 1943 roku. W tym czasie Niemcy odkryli w lesie koło Smoleńska masowe groby. Podczas ekshumacji przy jego zwłokach znaleziono mały rzeźbiony krzyżyk. Został również odnaleziony różaniec księdza i dwa modlitewniki. Podczas pobytu w Jarosławiu ks. kapelan Ziółkowski mieszkał przy ul. Kościuszki u Jaworskich. Jego nazwisko zostało umieszczone na Pomniku Katyńskim przy Kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu w 2005 roku.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości’