Krzysztof za Krzysztofa

We wtorek, 13 października, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Sieniawie, podczas której ślubowanie złożył nowy radny, Krzysztof Stańko.

 

Radny został wybrany w wyborach uzupełniających 4 października 2020 r. w okręgu nr 11. Był jedynym zgłoszonym kandydatem, dlatego wybory odbyły się bez głosowania. Krzysztof Stańko zastąpił Krzysztofa Grocha, który z powodu zmiany miejsca zamieszkania, złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Krzysztof Stańko ma 61 lat, mieszka w Sieniawie. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracuje w usługach finansowych, obecnie jako przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie i Starachowickiej Agencji Rozwoju.

Nie są mi obce sprawy lokalnej społeczności. Działam na rzecz kultywowania historii społeczności lokalnej jej pochodzenia, stosunków społecznych i tradycji – mówi o sobie K. Stańko.

 

DP/UMiG Sieniawa