Krzysztof Strent zaprzysiężony

– „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” – po wypowiedzeniu tych słów Krzysztof Strent oficjalnie objął stanowisko Wójta Gminy Wiązownica.

 

Złożenie ślubowania odbyło się w poniedziałek, 27 grudnia tuż po odczytaniu przez Lilianę Groch, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej protokołu z drugiej tury wyborów na Wójta Gminy Wiązownica, w której Krzysztof Strent otrzymał 2 625 głosów, a Maria Tabin-Matusz – 1 827 głosów.

Następnie Krzysztof Socała, przewodniczący Rady Gminy Wiązownica, docenił solidną pracę M. Tabin-Matusz na rzecz gminy.

– Rzucono panią na głęboką wodę i oceniając jak pani pracowała musze powiedzieć, że wywiązała się pani ze swoich obowiązków bardzo dobrze – mówił K. Socała, dziękując za pacę w tym okresie.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował też K. Strentowi wygranej w wyborach, życząc równocześnie spełnienia obietnic wyborczych. Zaapelował do M. Tabin-Matusz i K. Strenta, aby zapomnieli o kampanii (o tym co było złe). Prosił, aby ich dalsze relacje kształtowały się na zasadzie poszanowania.

Tabin-Matusz w swoim wystąpieniu pogratulowała zarówno zwycięzcy, jak i pozostałym kontrkandydatom. Podziękowała za pracę i współpracę.

– Liczę na to, że gmina od dnia dzisiejszego będzie nadal otwarta dla każdego mieszkańca – mówiła. Wyraziła nadzieje, by rozpoczęte przez nią działania były kontynuowane w przyszłości m.in. otwarcie Radawy, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego czy remont drogi wojewódzkiej nr 870. Przypomniała działania zmierzające do zakupu wozów strażackich dla Mołodycza i Wiązownicy, pozyskanie 100 tys. zł na doposażenie jednostek z terenu gminy oraz budowę remizy w Szówsku. Wspomniała też o budowie placu zabaw w Ryszkowej Woli, remoncie szatni i stołówki, staraniach zmierzających do przywrócenia komunikacji w gminie, zleceniu wykonania dokumentacji na budowę żłobka i przedszkola w Wiązownicy oraz rozwiązaniu problemu finansowania przedszkoli zarządzanych przez Instytut Komeńskiego. Przywołała też apel mieszkańca Radawy, by dopilnować, czy droga w Radawie została należycie wykonana.

Następnie głos zabrał K. Strent. – Chcę być wójtem, który potrafi słuchać, rozmawiać oraz podejmować odpowiedzialne i trafne decyzje. Oczywiście mam świadomość tego, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów od razu. Jednak deklaruję chęć współpracy ze wszystkimi środowiskami, osobami oraz ciężką, uczciwą pracę. Uważam, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie podołać wszystkim problemom – mówił K. Strent, dziękując swoim najbliższym, swoim poprzednikom, przy których zdobywał doświadczenie, tym którzy trwali przy nim w czasie kampanii, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy obdarzyli go zaufaniem. Deklarując chęć współpracy ze wszystkimi przypomniał, że od złożenia wniosków do wykonania zadania niestety długa droga.

 

EK