Burmistrz Waldemar Paluch powitał Krzysztofa Strenta, nowego sekretarza Miasta Jarosławia w piątek, 13 listopada.

Krzysztof Strent sekretarzem

Jarosław: Od piątku, 13 listopada funkcję sekretarza Miasta Jarosławia pełni Krzysztof Strent.

 

Stanowisko Sekretarza Miasta Jarosławia pozostawało nieobsadzone od sierpnia br. Wcześniej funkcję tę piastowała Ewa Pieniążek.

W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły cztery oferty, lecz tylko jedna kandydatura spełniła wymogi formalne i merytoryczne. W związku z tym nowym sekretarzem miasta Jarosławia został Krzysztof Strent.

Strent ukończył studia wyższe w zakresie geografii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Jest samorządowcem z dużym doświadczeniem, w pracy zawodowej związanym z gminą Wiązownica. Przez kilka lat pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, później przez ponad trzy lata pełnił funkcję dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy, a pod koniec 2014 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Wiązownica najpierw na stanowisku sekretarza, a następnie zastępcy Wójta.

 

EK, fot. UM