Kolejny naukowiec z Istanbul Gelisim University w Jarosławiu

W dniach 20-24 maja br. Dział Współpracy Międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu gościł kolejnego naukowca z Istanbul Gelisim University w Turcji.

 

Dr Sajedeh Norozpour Sigaroodi przyjechała do PANS w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+, ponieważ Istanbul Gelisim University należy do zaprzyjaźnionych partnerów naszej Uczelni. W imieniu JM rektora, prof. Krzysztofa Rejmana, gościa podjęła odpowiadająca za organizację pobytu Magdalena Bojarska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ oraz Rzecznik Prasowy PANS w Jarosławiu. Głównym celem wizyty był udział w mobilności z precyzyjnie zdefiniowanym programem, obejmującym poznanie organizacji pracy w uczelni goszczącej ze zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie dotyczące aspektów międzynarodowych. Rektor Krzysztof Rejman zaznacza, że Dział Współpracy Międzynarodowej współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+. Szczególnie ważne w realizacji mobilności kadry są: doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, połączone z wymianą dobrych i sprawdzonych rozwiązań, a także poszerzanie wiedzy z szeroko rozumianej internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego.

Jarosławska uczelnia na niespotykaną wcześniej skalę tworzy warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia, zgodnie z przyjętą koncepcją. – Profesjonalnie przygotowujemy studentów i nauczycieli akademickich oraz stwarzamy im możliwości do uczenia się i nauczania w językach obcych, przez co wspieramy międzynarodową mobilność studentów i kadry. Ponadto tworzymy ofertę kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia poprzez intensyfikację wymiany studentów i pracowników – podkreślaMagdalena Bojarska.

Red.