Kolejny mural w gminie

W czwartek, 24 listopada, odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Tadeuszowi Cieśli ps. „Żbik” – żołnierzowi AK i ofierze stalinizmu.

 

To ważne dla Białobok wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli wraz z delegacjami uczniów, mieszkańców wsi oraz członków rodziny Tadeusza Cieśli. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Anna Huk – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, dr Irena Kozimala – historyk, autorka publikacji „Żołnierze Wyklęci – Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim 1944–1956”, Grażyna Pieniążek – wójt Gminy Gać, Andrzej Łopata – prezes Fundacji Tradycyjna Zagroda oraz Arkadiusz Andrejkow – artysta, autor muralu.

Zwieńczeniem uroczystości była prelekcja dr Ireny Kozimali na temat życia i rodziny Tadeusza Cieśli. Głos zabrał również Mieczysław Skawina, kuzyn „Niezłomnego z Białobok”.

Mural powstaje w ramach projektu „Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego – cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem” i dofinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego.

DP