Kolejny milion do wydania

Zmodyfikowane kategorie zadań, wydłużenie czasu na zgłaszanie projektów, możliwość oddania trzech głosów oraz wymagana minimalna liczba głosów do realizacji wybranego projektu – to główne zmiany w Jarosławskim Budżecie Obywatelskim na 2022 rok. Propozycje można składać do połowy czerwca.

 

Jarosławski Budżet Obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mieszkańcy niejednokrotnie wykazali się pomysłowością nie tylko przy zgłaszaniu projektów, ale również przy zachęcaniu do głosowania. W ostatniej edycji zauważalna była mobilizacja wnioskodawców, którzy starali się pozyskać jak największe poparcie dla swoich inicjatyw.

Początkiem maja ruszyła VIII edycja JBO. Wprowadza ona jednak kilka istotnych zmian. Najważniejsze z nich to: wydłużenie terminu na zgłaszanie projektów (do 14 czerwca); modyfikacja podziału środków w kategoriach zadań oraz ich oznaczenia; możliwość oddania 3 głosów zamiast 2 (na jeden projekt z kat. A1 lub A2, jeden z kat. B1 lub B2 i jeden z kat. C); wprowadzenie minimalnej liczby głosów wymaganej do kwalifikacji projektu do realizacji: dla kategorii A1 i A2 co najmniej 150 głosów, dla kategorii B1 i B2 co najmniej 100 głosów, dla kategorii C co najmniej 50 głosów.

Inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2022 rok może zgłaszać każdy mieszkaniec Jarosławia, który uzyska poparcie pięciu innych osób.

Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta (pok. nr 2, parter) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski – FORMULARZ” (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) lub wysłać elektronicznie skan albo zdjęcie wypełnionego formularza i listy z podpisami na adres mailowy jbo@um.jaroslaw.pl

 

Opr. EK, fot. Archiwum UM